Trucknor Hordaland - Nytveit AS 1

Strømberg Gruppen AS

– vi retter blikket mot fremtiden

Velkommen til Strømberg Gruppen

Gjennom mer enn hundre år har vi møtt teknologiske fremskritt med optimisme, nysgjerrighet og satsingsvilje. Det som startet som en liten vognmakerbedrift i 1912, har i årenes løp vokst til å bli en av byens største og lengstlevende selskap. Selv om det er lenge siden hest og kjerre preget bybildet, er tanken om skape og utvikle fortsatt den samme som den gang. I dag omfatter vår kjernevirksomhet blant annet forhandlervirksomhet og verksteddrift for lastebiler og busser, i tillegg til eiendomsutvikling, produksjon og salg av lastebilpåbygg, transportrelatert utstyr og handelsvarer. Ved å tilpasse oss fremtiden, finner vi løsningene på morgendagens utfordringer.

Våre forretningsområder

Vår historie

1912
Vår historie startet i 1912, da gründer, Andreas Rasmussen, bestemte seg for å flytte fra gården og barndomshjemmet på Osterøy til Bergen. Etter lærlingtiden som karosseri- og hjulmakermester, åpnet han sin første virksomhet i Hollendergaten. Som vognmaker ble han en del av et viktig fagmiljø i Bergen, hvor lange arbeidsøkter og tungt fysisk arbeid preget hverdagen. Etter bybrannen i 1916, valgte Andreas å flytte virksomheten sin ut av sentrum til fordel for Fjøsanger. Dette skulle senere vise seg å bli en svært god beslutning.
1920-tallet
Flyttingen til Fjøsangerveien markerte et skifte på mange måter. Til tross for at området lå et godt stykke unna sentrum, var plasseringen også strategisk smart. Fjøsangerveien var nemlig hovedfartsåren mot sør, i tillegg til å være forbundet med Natland, Byporten og Møllendal. Her, blant gårder og feriehus for finere bergensfamilier, ble Andr. Rasmussens Karosserifabrikk etablert.
1930-tallet
Lokalene i Fjøsangerveien var ikke bare arbeidsplassen, men også boligen til Andreas Rasmussen og hans familie. Da fabrikken ble rammet av brann i 1928, ble både hjemmet og verkstedet lagt i ruiner. Som følge av planene om å utvide Fjøsangerveien, fikk ikke Andreas bygge opp igjen virksomheten på branntomten. Løsningen ble å kjøpe seg inn i lokalene til Auto 23 i Fabrikkgaten. Men da han igjen fikk mulighet til å kjøpe en tomt i Fjøsangerveien 70A, grep han sjansen. Nybygget ble tegnet av arkitekt Leif k. Grung.
1960-tallet
1960 var ikke bare et viktig tiår for Strømberg gruppen, men også for verden forøvrig. Tiåret var preget av enorme teknologiske fremskritt, hvor en stor optimisme rådet. I 1957 begynte Andreas’ sønn, Rolf Andreas, for alvor å jobbe i Andr. Rasmussens Karosserifabrikk, som senere endrer navn til ARKA. Produksjonen i Fjøsangerveien gikk for fullt og betegnelsen «De glade 60-årene» har aldri vært mer passende.
1970-tallet
ARKA flyttet til Os, men Fjøsangerveien forble en sentral og viktig lokasjon. I 1978 opphørte håndverksloven og ARKA ble definert som en industribedrift. Det innebar nye krav til virksomheten. ARKA ble gitt en formell godkjenning som påbyggerverksted etter det nye regelverket i 1980, og Rolf A Rasmussen ble godkjent som administrativ leder.
1980-tallet
Selv om Arka hadde god vekst, innebar andre del av åttitallet tøffere økonomiske utfordringer. Svekket eksportbalanse førte til at Norges bank valgte å devaluere den norske kronen i 1986 og Arka måtte melde om 10% prisstigning. Under 75 årsjubileet i 1987 sa Rolf Andreas positivt: «Vi står godt rustet til å møte konkurranse. Og det akter vi å gjøre.» Innføringen av data og elektroniske verktøy fikk for alvor sitt inntog dette tiåret.
1990-tallet
Rolf Andreas hadde skapt en moderne bedrift fra han overtok i 1967. Nå var det på tide med et generasjonsskifte. Per Gunnar tok over som konsernsjef i 1997. Med en prøvetid på tre år, fikk han bli godt kjent med hele virksomheten og prøvd seg i rollen før han for alvor inntok sjefsstolen. I 1998 ble Strømberg gruppen stiftet.
2000-tallet
I tiden etter årtusenskiftet gikk selskapet gjennom store omstruktureringer. Strømberg Gruppen ble morselskap for hele konsernet, mens Rasmussen Eiendom ble morselskap for byggene som ble skilt ut som egne AS. Disse endringene ga fleksibilitet og forutsigbarhet, samtidig som det ga trygghet for fremtiden.
2012
Å fylle hundre år som selskap er ingen selvfølge. Vi har lagt et dramatisk århundre bak oss, preget av både opp- og nedturer. Likevel, ved hjelp av omstillingsvilje og handlekraft, har vi lykkes i å videreutvikle til Strømberg Gruppen til det moderne selskapet vi kjenner i dag. I jubileumsåret 2012, har Strømberg Gruppen 38 selskaper innen påbygg, Volvo forhandlervirksomhet, Renault forhandlervirksomhet, eiendom, GPS flåtestyring, shipping, sand og finans.
Rasmussen-eiendom-52 (2)

Kunst

I årenes løp har Strømberg Gruppen investert betydelig i kunst. Samlingene består av både moderne kunst og samtidsverk, i tillegg til noe klassisk kunst. I motsetning til mange private samlinger, er kunsten gjort tilgjengelig for flere ved at den er utstilt i samtlige av Strømberg Gruppens bygg. På den måten kan både ansatte og kunder få glede av verkene.