Tollbodallmenningen 2 AS-0013-HDR

Eiendom

Eiendom er et svært viktig og sentralt satsingsområde for Strømberg Gruppen.

Eiendomsvirksomhet

Eiendomsvirksomhet

Gjennom Rasmussen Eiendom disponerer vi ved utgangen av 2021 et utleieareal på 110 000 kvm, hvor 70 leietakere er fordelt på 22 bygg. Organisasjonen har hatt en stabil vekst de siste årene som følge av rehabilitering av eldre bygg og oppføring av flere nybygg. Bygningsmassen til Rasmussen Eiendom består av både nye og gamle bygg – både de vi selv har oppført og bygg vi har kjøpt. Felles for alle er at de er i svært god stand. Les gjerne mer om Rasmussen Eiendom på selskapets egne nettsider.

Rasmussen Eiendom

Rasmussen Eiendom AS begynner etterhvert å bli en betydelig aktør i markedet med sitt utleieareal på 100 000 m² og sine 31 leietagere. Eiendomsvirksomheten fokuserer på service for leietagerne og setter derfor inn store ressurser på vedlikehold, videreutvikling og utbygging av nye prosjekter. Vi har tilpasset organisasjonen slik at vi på en effektiv og god måte skal kunne drive våre pågående og framtidige prosjekter videre, samtidig som vi på best mulig måte ivaretar våre leietageres behov. Den bygningstekniske kompetansen vår har vi styrket, og avdelingen for drift- og vedlikehold er utvidet slik at vi besitter den nødvendige kunnskapen som kreves i årene som kommer.

Fornøyde leietakere

Fornøyde leietagere er et av hovedmålene til eiendomsselskapene, og gjennom å satse på dette ser vi at svært få leietagere går ut av kontrakten etter endt kontraktstid. Dette, sammen med at vi har en stabil utleiegrad på ca. 100 %, forteller oss at vi er på rett vei. Rasmussen Eiendom AS har hatt en jevn vekst de senere år, som følge av rehabilitering av eldre bygg og oppføring av egne nybygg.

Godt vedlikeholdte bygg

Bygningsmassen består av både nye bygg, gamle bygg, bygg vi har bygget selv og bygg vi har kjøpt, men felles for dem alle er at de er i meget god stand. Godt vedlikeholdte bygg er viktig for oss da det er helt nødvendig for å kunne oppnå vårt mål om mest fornøyde leietagere. Det er også viktig fra et økonomisk ståsted og er en gevinst man får gjennom langsiktige kontrakter med fornøyde leietagere. Dette er en av årsakene til at vi umiddelbart etter kjøp av nye eiendommer, igangsetter omfattende utbedrings- og oppgraderingsarbeid slik at også disse byggene blir moderne og tidsriktige i forhold til hva leietagere i dag forventer og krever til sin drift.

Drift og Eiendoms-forvaltning AS

Drift og Eiendomsforvaltning AS har kontroll med vedlikeholdet av eiendommene våre. Fra januar 2016 vil det være 5 ansatte i Drift og Eiendomsforvaltning AS. Selskapet har ansvaret for det daglige vedlikeholdet av Rasmussen Eiendom AS sine eiendommer. I tillegg tilbys drifts- og vedlikeholdstjenester til andre eiendomsselskap.