album3buss

Vår historie

I løpet av 110 år har vi vært vitne til flere bybranner, to verdenskriger, økonomiske nedgangstider og store teknologiske fremskritt. Fra den spede begynnelsen i 1912, har Strømberg Gruppen vokst til å omfatte syv ulike virksomhetsområder og over 500 medarbeidere.

Vår historie

 • 1912

  Vår historie startet i 1912, da gründer, Andreas Rasmussen, bestemte seg for å flytte fra gården og barndomshjemmet på Osterøy til Bergen. Etter lærlingtiden som karosseri- og hjulmakermester, åpnet han sin første virksomhet i Hollendergaten. Som vognmaker ble han en del av et viktig fagmiljø i Bergen, hvor lange arbeidsøkter og tungt fysisk arbeid preget hverdagen. Etter bybrannen i 1916, valgte Andreas å flytte virksomheten sin ut av sentrum til fordel for Fjøsanger. Dette skulle senere vise seg å bli en svært god beslutning.

  kjærrehjul
 • 1920-tallet

  Flyttingen til Fjøsangerveien markerte et skifte på mange måter. Til tross for at området lå et godt stykke unna sentrum, var plasseringen også strategisk smart. Fjøsangerveien var nemlig hovedfartsåren mot sør, i tillegg til å være forbundet med Natland, Byporten og Møllendal. Her, blant gårder og feriehus for finere bergensfamilier, ble Andr. Rasmussens Karosserifabrikk etablert.

  supplerende 3110_andreas rasmussen
 • 1930-tallet

  Lokalene i Fjøsangerveien var ikke bare arbeidsplassen, men også boligen til Andreas Rasmussen og hans familie. Da fabrikken ble rammet av brann i 1928, ble både hjemmet og verkstedet lagt i ruiner. Som følge av planene om å utvide Fjøsangerveien, fikk ikke Andreas bygge opp igjen virksomheten på branntomten. Løsningen ble å kjøpe seg inn i lokalene til Auto 23 i Fabrikkgaten. Men da han igjen fikk mulighet til å kjøpe en tomt i Fjøsangerveien 70A, grep han sjansen. Nybygget ble tegnet av arkitekt Leif k. Grung.

  arko innrammede bilder_24
 • 1960-tallet

  1960 var ikke bare et viktig tiår for Strømberg gruppen, men også for verden forøvrig. Tiåret var preget av enorme teknologiske fremskritt, hvor en stor optimisme rådet. I 1957 begynte Andreas’ sønn, Rolf Andreas, for alvor å jobbe i Andr. Rasmussens Karosserifabrikk, som senere endrer navn til ARKA. Produksjonen i Fjøsangerveien gikk for fullt og betegnelsen «De glade 60-årene» har aldri vært mer passende.

  supplerende 3110_rolf andreas rasmussen2
 • 1970-tallet

  ARKA flyttet til Os, men Fjøsangerveien forble en sentral og viktig lokasjon. I 1978 opphørte håndverksloven og ARKA ble definert som en industribedrift. Det innebar nye krav til virksomheten. ARKA ble gitt en formell godkjenning som påbyggerverksted etter det nye regelverket i 1980, og Rolf A Rasmussen ble godkjent som administrativ leder.

  026-IMG_9260 Flyfoto ARKA
 • 1980-tallet

  Selv om Arka hadde god vekst, innebar andre del av åttitallet tøffere økonomiske utfordringer. Svekket eksportbalanse førte til at Norges bank valgte å devaluere den norske kronen i 1986 og Arka måtte melde om 10% prisstigning. Under 75 årsjubileet i 1987 sa Rolf Andreas positivt: «Vi står godt rustet til å møte konkurranse. Og det akter vi å gjøre.» Innføringen av data og elektroniske verktøy fikk for alvor sitt inntog dette tiåret.

  supplerende9des_portrett2 (2)
 • 1990-tallet

  Rolf Andreas hadde skapt en moderne bedrift fra han overtok i 1967. Nå var det på tide med et generasjonsskifte. Per Gunnar tok over som konsernsjef i 1997. Med en prøvetid på tre år, fikk han bli godt kjent med hele virksomheten og prøvd seg i rollen før han for alvor inntok sjefsstolen. I 1998 ble Strømberg gruppen stiftet.

  Per_Gunnar_Rasm-1 (3)
 • 2000-tallet

  I tiden etter årtusenskiftet gikk selskapet gjennom store omstruktureringer. Strømberg Gruppen ble morselskap for hele konsernet, mens Rasmussen Eiendom ble morselskap for byggene som ble skilt ut som egne AS. Disse endringene ga fleksibilitet og forutsigbarhet, samtidig som det ga trygghet for fremtiden.

  2017-04-18_163648
 • 2012

  Å fylle hundre år som selskap er ingen selvfølge. Vi har lagt et dramatisk århundre bak oss, preget av både opp- og nedturer. Likevel, ved hjelp av omstillingsvilje og handlekraft, har vi lykkes i å videreutvikle til Strømberg Gruppen til det moderne selskapet vi kjenner i dag. I jubileumsåret 2012, har Strømberg Gruppen 38 selskaper innen påbygg, Volvo forhandlervirksomhet, Renault forhandlervirksomhet, eiendom, GPS flåtestyring, shipping, sand og finans.

  IMG_9381