iStock-1182777182 4

Advanced Asset Management AS står for konsernets likvide investeringer

Advanced Asset Management AS

Hovedoppgaven er å gjennomføre konsernets likvide investeringer. Selskapet har de siste årene bygget opp en portefølje med likvide verdipapirer med moderat risiko.

Vårt mål er at porteføljen skal tilføres ytterligere årlig kapital for å bygge forretningsområdet opp til å bli en betydelig del av konsernet.

Grunnfilosofi

Grunnfilosofien i AAM er fortsatt å investere i verdipapirer som er relativt konservative, likvide og med begrenset risiko. Målsettingen er å oppnå høyere positiv avkastning enn relevante sammenlignbare porteføljer/benchmarks.

Selskapet skal investere konsernets «overskuddskapital», og vil bli tilført et årlig beløp som ny egenkapital. AAM samarbeider med Vizir og andre selskaper om utforming av porteføljen og mandatet selskapet opererer innenfor.

Etter at det i 2014 ble etablert og tatt i bruk et nytt mandat, har administrasjonen i større grad hatt fullmakt til å gjøre endringer i porteføljen både hva gjelder type verdipapir og geografisk spredning på verdipapirene selskapet er eksponert mot.