Konsernet

Strømberg Gruppen AS ble stiftet et i 1998 og er siden blitt betydelig utvidet. Konsernet er en av Bergens største virksomheter målt etter omsetning. Strømberg Gruppen sin kjernevirksomhet er forhandlervirksomhet og
verkstedsdrift for Volvo lastebiler og busser, eiendomsutvikling, produksjon og salg av lastebilpåbygg, transportrelatert utstyr og handelsvarer. I tillegg kommer bybane-busser, investering, sand og shipping. Selskapet har som mål å forbli en ledende forhandler av Volvo lastebiler og busser. I 2018 hadde konsernet en omsetning på 2,1 milliarder kroner og et overskudd etter skatt på 130,8 millioner kroner. Resultatene er påvirket av minoritetsinteressene i konsernet, slik at det reelle resultatet for konsernet er et overskudd på 127,1 millioner kroner for 2018

Nøkkelverdier

Forretningsintegritet, redelighet og pålitelighet står sentralt i Strømberg Gruppens verdier. Vi ønsker å opptre med åpenhet og tillit både internt og eksternt. Vår firmapolitikk omfatter medarbeidere, kvalitet og miljø. Medarbeiderne er vår viktigste ressurs, og vi jobber for en stadig kompetanse- og motivasjonsheving hos den enkelte. Kvalitetspolitikken vår skal oppnås ved kundeorientering, lederskap, medarbeidernes engasjement og prosessorientering. Helse, miljø og sikkerhet er blant våre grunnverdier, og miljøarbeidet skal være gjenstand for en kontinuerlig forbedringsprosess. Strømberg-boken «Normer, Verdier og Policy», som første gang ble utgitt i 2009, forteller oss hva vi står for: verdiene våre – hvem vi er og hvordan vi ønsker å fremstå, vår identitet og hvordan vi arbeider, styrer og tar avgjørelser samt vår policy. Vi har siden den gang arbeidet med å implementere disse nøkkelverdiene i virksomheten

Virksomhetsområdene

Strømberg Gruppen har i hovedsak seks virksomhetsområder. Disse omfatter påbyggervirksomhet, forhandlervirksomhet av lastebil og buss, næringseiendom, shipping, sand og finans.