T2020_0442 5

Påbygg

Strømberg Gruppen har satset stort innen stort innen påbyggervirksomhet, og er i dag Norges største aktør markedet, i tillegg til å være den største påbyggersammenslutningen i landet.

Påbyggervirksomhet

Påbyggerdivisjonen i Strømberg Gruppen består i dag av fem ulike deler: ARKA i Os sør for Bergen, ARKA Rogaland AS, Rolands AS på Mjåvann utenfor Kristiandsand, Nor Slep AS i Sandefjord og Carbomix AS som har kontor i Oslo og Bergen.

Bedriftene produserer påbygg til lastebiler og distribusjonskjøretøy. I tillegg importerer og selger de kraner, betongtromler for montering av kjøretøy og annet relevant utstyr.

Påbyggerne har tilegnet seg god kompetanse og utfører selv reparasjoner og service på produktene sine. De har et utstrakt service- og reparasjonsnettverk i hele landet i hele landet og 24-timers døgnutrykkende service.

I 2015 ble NorSlep AS en del av konsernet gjennom oppkjøp av 50% av aksjene i selskapet. Ytterligere 25% ble kjøpt opp i 2017 og resterende 25% ved årsskiftet 2019/2020.

ARKA AS har også kontor sentralt i Oslo og en 50% eierandel i Transrep AS som driver reparasjon, service og bygging av mindre påbygg på samme adresse. I 2021 hadde påbyggervirksomheten totalt en omsetning før eliminering på ca. 407,1 millioner kroner.

Arka AS

ARKA leverer skreddersydde og kompletter transportløsninger og opprettholder en stabil markedsandel på ca. 12 % av det totale kranmarkedet i Norge og ca. 20 % i de segmentene der de satset tyngst. Øvrige segmenter er stabile, med periodiserte svingninger. Selskapet kommer til å satse tungt sammen med EFFER i tiden som kommer. Samtidig er de på leting etter nye produkter og flere samarbeidspartnere innen salg og service.

Markedet for 2018 hadde, som forventet, vekst i tungbilsalget. Dette ga bra ordretilgang på kran og krok, og ARKA ser også fortsatt vekst i distribusjonssegmentet. Den positive utviklingen har trolig sammenheng med at ARKA har levert gode produkter med lang levetid og høy kvalitet. ARKA har en stor portefølje av trofaste kunder innen alle segmenter de representerer. Selskapet arbeider kontinuerlig og aktivt for å knytte til seg nye kunder med mål om langsiktige relasjoner.

Norslep AS

Siden oppstarten i 1983 utviklet seg til å bli Norges ledende leverandør av hengere og lastbærere til tyngre kjøretøy. 2018 var nok et solid år markedsmessig, med høy aktivitet i anlegg- og transportbransjen. Selskapet opplevde for andre år på rad ny salgsrekord, og går inn i 2019 med gode ordrereserver.

Volvo-relaterte kunder er en stor og viktig del av selskapets kundeportefølje i Norge. Nor Slep fører flere anerkjente merkevarer som Fliegl, Rojo, Trio, Gullkant og Quadro, og selskapets langsiktige mål er god forvaltning av disse i markedene.I 2015 hadde vi en sterk omsetningsvekst på over 50 % i forhold til fjoråret, fra 20 mill. kr i 2014 til 30 mill. kr i 2015.

Roland AS

Rolands AS tilbyr serieproduksjon av påbygg, men først og fremst skreddersøm for optimal løsning og tilpasning til den enkelte lastebil. I tillegg tilbys service og reparasjon av påbygg, kransertifisering, vedlikehold og reparasjoner av brøyteutstyr. Helt siden 1942 har Rolands opparbeidet godt renommé og stor tillit som påbygger.

Arka AS eier 75 % av Rolands AS, som er lokalisert i Kristiansand. Bedriften er miljøsertifisert, noe som preger både bedriften og de ansattes holdninger.

Rolands har gjennom flere generasjoner vært en ledende aktør i markedet, og på den måten preget påbyggshistorien. Dette har medført at vi i dag besitter en unik erfaring og kompetanse i faget, og er den foretrukne rådgiveren og samarbeidspartneren for forhandlere og transportører i hele Norge.

Arka Rogaland AS

ARKA Rogaland leverer kran- og planpåbygg, samt krokløftere til lastebiler og er en viktig og foretrukken leverandør til lastebilvirksomhetene i Rogaland.

I 2018 har vi hatt en jevn produksjon av slike påbygg. Omsetningen i dag består hovedsakelig av ettermarkedstjenester og egen produksjon.

I2016 flyttet Arka Rogaland AS inn i et helt nytt og topp moderne påbygger-anlegg på Orstad nær Trucknor Rogaland AS. Bygget er på over 1 100 m2, og har 5 gjennomgående løp på 25 m.