You are currently viewing Raglamyrveien 32

Raglamyrveien 32

Bildet over viser Volvo-anlegget Trucknor Haugesund. Bygget ligger i Raglamyrveien 32 og er et av de mest moderne Volvo-anlegget vi har. Trucknor Haugesund AS flyttet inn i bygget da det stod ferdig ved nyttår 2007.

Fra bygget stod ferdig og fram til i dag har det skjedd mye med infrastrukturen i området rundt anlegget. Omlegging og utbygging av ny vei, har blant annet gjort at byggets strategiske beliggenhet har gått fra å være i enden av en blindvei, til å være blikkfang ved rundkjøringen i hovedinnfartsåren til Haugesund, noe vi er meget for nøyd med.