Virusadvarsel: De siste dagene har vi sett at ransomware/løsepengevirus oppgir Strømberg Gruppen AS som avsender av falske epostfakturaer. Strømberg gruppen AS er et eierselskap som ikke sender ut eksterne fakturaer. Dersom du mottar en faktura på e-post som ser ut til å være fra oss, må e-posten slettes og ikke åpnes. Ta kontakt med din IT-avdeling for videre hjelp.