You are currently viewing Utvidelse av Sandsliåsen 59 i Bergen

Utvidelse av Sandsliåsen 59 i Bergen

Det er planlagt en utvidelse av Sandsliåsen 59 med hele 1 000 m². Tilbygget, som vil fremstå som en egen fløy og sikre optimal utnyttelse av tomten, er tegnet av OG Arkitekter. Rammetillatelse er gitt fra Bergen kommune og vi håper på byggestart i løpet av 2015.