You are currently viewing Søre Brurås 3

Søre Brurås 3

Bildet viser Volvo-anlegget som er bygget på Haukås i Bergen. Det hypermoderne anlegg, som er på hele 7 000 m² ble påbegynt i august og 2013 ble ferdigstilt i midten av november 2014. Trucknor Hordaland AS flyttet inn i bygget med det samme det stod ferdig.

Bildet viser hele det enorme anlegget som med alle sine 17 doble gjennomgående løp. Dette anlegget har helt lik utforming til det anlegget som ble ferdigstilt i september 2013 på Orstad i Klepp utenfor Stavanger.