You are currently viewing Sandsliåsen 59

Sandsliåsen 59

Bygget i Sandsliåsen 59 er på 3.100 m² ble kjøpt i juli 2010 kjøpt fra Seawell, Stavanger. Bygget er utleid til Seawell i 10 år. Tomtens størrelse gjør at vi ser på muligheter for utbygging.