Påbygger-anlegg til Ømi AS på Orstad i Klepp kommune

Grunnarbeid startet sommeren 2015, og bygget vil stå ferdig i månedsskifte mai-juni 2016. Tomten grenser inntil tomten som Volvo-anlegget ligger på, og er på 4 500 m². Bygget vil ha et areal på 1 350 m².

Ømi AS har inngått 10-års leieavtale og skal disponere hele bygget.