You are currently viewing Påbygger-anlegg til ARKA Rogaland

Påbygger-anlegg til ARKA Rogaland

Grunnarbeid startet sommeren 2015, og bygget sto ferdig i juni 2016. Tomten grenser inntil tomten som Volvo-anlegget ligger på, og er på 4 500 m². Bygget har et areal på 1 350 m².
ARKA Rogaland AS har inngått 10-års leieavtale og skal disponere hele bygget.