PÅBYGG

Strømberg Gruppen sin satsning på påbyggervirksomhet ble ytterligere forsterket ved oppkjøpet av 50% av aksjene i påbyggerselskapet Nor Slep AS i Sandefjord. Strømberg Gruppen innehar med dette den største påbyggersammenslutningen i landet. Påbyggerdivisjonen i Strømberg Gruppen består i dag av 5 firma, ARKA, Nor Slep, Rolands, Transrep og ARKA Rogaland. Vår forretningsidé er salg av kvalitetspåbygg til transportmarkedet gjennom egenproduksjon og import, der vi skal være en ledende produsent og leverandør av tidsriktige produkter som oppfyller våre kunders strenge krav til HMS, driftsstabilitet, praktisk bruk og design.

Gjennom selskapenes ulikhet og unikhet er vi i stand til å tilby komplette løsninger. Vi representerer et stort antall europeiske kvalitetsprodusenter som samlet leverer det meste av utstyr som kan monteres på rullende materiell.

Gruppen har stor fokus på felles design for best mulig utnyttelse av vår produksjonskapasitet. Vi har i dag tilgang på totalt 9 300 kvm produksjonslokale i Norge, med totalt 20 byggeplasser og en mulighet til å produsere 350 påbygg pr. år. Vår maskinpark og konstruksjonsavdeling gjør at vi har utstrakt egenproduksjon, noe som gir en sømløs produksjonsflyt og gode leveringstider. Alle våre firma har mulighet for kapasitetsøkning ved behov, og vi skal til enhver tid kunne dekke våre kunders behov for produkter.

ARKA AS

Vi satser tungt og leverer skreddersydde og komplette transportløsninger.

ARKA opprettholder en stabil markedsandel på ca. 12 % av det totale kranmarkedet i Norge og ca. 20 % i de segmentene der de satset tyngst. Øvrige segmenter er stabile, med periodiserte svingninger. Selskapet kommer til å satse tungt sammen med EFFER i tiden som kommer. Samtidig er de på leting etter nye produkter og flere samarbeidspartnere innen salg og service. Markedet for 2018 hadde, som forventet, vekst i tungbilsalget. Dette ga bra ordretilgang på kran og krok, og ARKA ser også fortsatt vekst i distribusjonssegmentet. Den positive utviklingen har trolig sammenheng med at ARKA har levert gode produkter med lang levetid og høy kvalitet. ARKA har en stor portefølje av trofaste kunder innen alle segmenter de representerer. Selskapet arbeider kontinuerlig og aktivt for å knytte til seg nye kunder med mål om langsiktige relasjoner.

Norslep AS

Siden oppstarten i 1983 utviklet seg til å bli Norges ledende leverandør av hengere og lastbærere til tyngre kjøretøy

2018 var nok et solid år markedsmessig, med høy aktivitet i anlegg- og transportbransjen. Selskapet opplevde for andre år på rad ny salgsrekord, og går inn i 2019 med gode ordrereserver. Volvo-relaterte kunder er en stor og viktig del av selskapets kundeportefølje i Norge. Nor Slep fører fl ere anerkjente merkevarer som Fliegl, Rojo, Trio, Gullkant og Quadro, og selskapets langsiktige mål er god forvaltning av disse i markedene.I 2015 hadde vi en sterk omsetningsvekst på over 50 % i forhold til fjoråret, fra 20 mill. kr i 2014 til 30 mill. kr i 2015.

ROLANDS AS

Helt siden 1942 har Rolands opparbeidet godt renommé og stor tillit som påbygger.

Arka AS eier 75 % av Rolands AS, som er lokalisert i Kristiansand. Rolands AS tilbyr serieproduksjon av påbygg, men først og fremst skreddersøm for optimal løsning og tilpasning til den enkelte lastebil. I tillegg tilbys service og reparasjon av påbygg, kransertifisering, vedlikehold og reparasjoner av brøyteutstyr. Bedriften er miljøsertifisert, noe som preger både bedriften og de ansattes holdninger.  

Rolands har gjennom flere generasjoner vært en ledende aktør i markedet, og på den måten preget påbyggshistorien. Dette har medført at vi i dag besitter en unik erfaring og kompetanse i faget, og er den foretrukne rådgiveren og samarbeidspartneren for forhandlere og transportører i hele Norge.

TRANSREP AS

ARKA AS eier 50 % av Transrep AS, som er ARKA sin avdeling i Oslo.

Forretningslokalene i Haraldrudveien, som eies av Rasmussen Eiendom AS, har vært Transrep sin base siden selskapet ble stiftet i 2002. 

Transrep sitt hovedvirksomhetsområde er service og reparasjoner av kjølemaskiner og påbyggerrelaterte produkter, og de har hele to 24-timers vaktbiler som stadig er på oppdrag. Det er i dag 11 ansatte i Transrep og dette har, på lik linje med både omsetning og resultat, holdt seg stabilt de senere år.

ARKA ROGALAND

En viktig og foretrukken leverandør til lastebilvirksomhetene i Rogaland.

ARKA Rogaland leverer kran- og planpåbygg, samt krokløftere til lastebiler. I 2018 har vi hatt en jevn produksjon av slike påbygg. Omsetningen i dag består hovedsakelig av ettermarkedstjenester og egen produksjon. 

I2016 flyttet Arka Rogaland AS inn i et helt nytt og topp moderne påbygger-anlegg på Orstad nær Trucknor Rogaland AS. Bygget er på over 1 100 m2, og har 5 gjennomgående løp på 25 m.