PÅBYGG

Strømberg Gruppen sin satsning på påbyggervirksomhet ble ytterligere forsterket ved oppkjøpet av 50% av aksjene i påbyggerselskapet Nor Slep AS i Sandefjord. Strømberg Gruppen innehar med dette den største påbyggersammenslutningen i landet. Påbyggerdivisjonen i Strømberg Gruppen består i dag av 5 firma, ARKA, Nor Slep, Rolands, Transrep og ARKA Rogaland.
Vår forretningsidé er salg av kvalitetspåbygg til transportmarkedet gjennom egenproduksjon og import, der vi skal være en ledende produsent og leverandør av tidsriktige produkter som oppfyller våre kunders strenge krav til HMS, driftsstabilitet, praktisk bruk og design.

Gjennom selskapenes ulikhet og unikhet er vi i stand til å tilby komplette løsninger. Vi representerer et stort antall europeiske kvalitetsprodusenter som samlet leverer det meste av utstyr som kan monteres på rullende materiell.

Gruppen har stor fokus på felles design for best mulig utnyttelse av vår produksjonskapasitet. Vi har i dag tilgang på totalt 7 500 kvm produksjonslokale i Norge, med totalt 20 byggeplasser og en mulighet til å produsere 350 påbygg pr. år. Vår maskinpark og konstruksjonsavdeling gjør at vi har utstrakt egenproduksjon, noe som gir en sømløs produksjonsflyt og gode leveringstider. Alle våre firma har mulighet for kapasitetsøkning ved behov, og vi skal til enhver tid kunne dekke våre kunders behov for produkter.

Gruppen har stort fokus på service og ettermarked for vi vet at våre kunder forventer høy driftssikkerhet og rask levering. Vi har derfor et godt utbygget servicenettverk over hele Norge, og flere av våre selskap tilbyr både 24- timers vakttelefoner og egne reise-team.

Vi har lang historie innen norsk påbyggervirksomhet og kvalitet. Tradisjon og håndverk er viktig for oss å ivareta, eller som vi sier; vi var her i går, vi er her i dag, og vi lover vi skal være her i morgen.


Arka AS

Arka AS opplevde en stabil omsetning i 2015. Generelt var markedet for 2015 relativt stabilt med bra ordretilgang for kran og krok. Vi ser også vekst i distribusjonssegmentet trolig dels som følge av svak kronekurs, men også basert på gode produkter med lang levetid og høy kvalitet. Det er gledelig at vi har en stor portefølje av trofaste kunder innenfor alle segmenter, som repeterende anskaffer seg produkter fra oss.

Arka AS har hatt en stabil arbeidstokk i 2015 på 50 fast ansatte, noe det også forventes å ha i 2016. Det er positivt at vi nå klarer å rekruttere unge mennesker til produksjonen og langt de fleste har ønske om å ta fagbrev. Også i 2015 gjennomførte vi vårt lærlingeprogram, og vi er godkjent som lærlingebedrift gjennom NHO. Dette arbeidet videreføres i 2016.
Arka AS har stort fokus på HMS, og har ikke hatt noen alvorlige skader i 2015. Arbeidet er målrettet med god opplæring på maskiner, sikker bruk av verktøy og verneutstyr.

Produksjonsutnyttelsen antas å være på ca. 90 %, og det produseres både skap og mekaniske påbygg samtidig. Vi leverte i 2015 ca. 200 nye påbygg hovedsakelig innenfor Vestlandet, men også over det ganske land gjennom samarbeid med Nordic Last og Buss AS samt en ny partner på service i Midt-Norge; KIS Nord.

Vårt ettermarked bestod av 10 motiverte medarbeidere som gjennomførte alle typer reparasjoner. De har tilgang til 7 løp som i stor grad har vært i produksjon. Ettermarkedet har en produktivitet på ca. 93 %, og tilgangen på arbeid er stabil.

Norslep AS

Juni 2015 kjøpte Arka AS 50 % av aksjene i selskapet Nor Slep AS, som er lokalisert i Sandefjord og har 22 ansatte. Selskapet driver med kjøp, salg, import og eksport i tillegg til utvikling og produksjon av tilhengere og lastbærere til tungbilsektoren i Norge og i Sverige via Nor Slep Svenska AB.

Nor Slep AS har i dag hovedfokus på anleggsmarkedet med tipp/dumper og maskinhengere samt krokløsninger, og er markedsledende i dette segmentet.

Merkevarer som inngår i produktporteføljen er: Nor Slep, Gullkant, Megadrive, Damm, Trio, Langendorf, Fliegl, HS Penta, Feber, Rojo og KH-Kipper.

Selskapets mål er langsiktig forvaltning av merkevarene og selskapets profil i markedene. Gode produkter og høy grad av service og pålitelighet ovenfor kundene er noen av de viktigste parameterne.

Nor Slep AS har opplevd en omsetningsøkning i 2015. Markedet har vært generelt godt, samtidig som Nor Slep sine tekniske løsninger etterspørres av kunder.

Vi jobber målrettet for å øke omsetningen av standard produkter. Dette er en langsiktig prosess som blant annet omfatter gjennomgang av tekniske spesifikasjoner for å optimalisere produktet opp mot markedskravene, men samtidig sikre en økonomisk forsvarlig produksjon.

Rolands AS

Arka AS eier 75 % av Rolands AS, som er lokalisert i Kristiansand. Rolands AS tilbyr serieproduksjon av påbygg, men først og fremst skreddersøm for optimal løsning og tilpasning til den enkelte lastebil. I tillegg tilbys service og reparasjon av påbygg, kransertifisering, vedlikehold og reparasjoner av brøyteutstyr. Bedriften er miljøsertifisert, noe som preger både bedriften og de ansattes holdninger. Rolands har en lang og stolt historie som påbygger virksomhet
I 2015 hadde vi en sterk omsetningsvekst på over 50 % i forhold til fjoråret, fra 20 mill. kr i 2014 til 30 mill. kr i 2015.

Det nye produksjonsplanleggingsverktøyet som ble implementert i 2015 har vært med å optimalisere driften og bidratt til å øke ettermarkedet. Vi ser at ettermarkedet har en viktig betydning for vår bedrift. Det fungerer etter «bondeprinsippet», som betyr at ettermarkedet tilpasses årstiden.

Rolands har en lang og stolt historie som lastebil påbygger. Kjell Tore Roland og Tor Øyvind Roland er henholdsvis andre og tredje generasjon aktive eier av bedriften, og sitter i dag, sammen med Kjetil Dale, på en eierpost på 25 % av aksjene.
Selv om markedet naturlig nok svinger i tråd med konjunkturer, har vi alltid hatt fokus på nøktern drift. Det har bidratt til en solid økonomi, og at vi har hatt en jevn og god utvikling gjennom alle år. Vi har oppnådd ærestittelen «Gasellebedrift» som følge av veksten.Rolands har en stabil arbeidskraft med 11 ansatte, og leverte et jevnt antall påbygg og årskontroller i 2015.

Transrep AS

Arka AS eier 50 % av Transrep AS som er Arka AS sin avdeling i Oslo. Forretningslokalene i Haraldrudveien, som eies av Rasmussen Eiendom AS, har vært Transrep sin base siden selskapet ble stiftet i 2002. Transrep sitt hovedvirksomhetsområde er service og reparasjoner av kjølemaskiner og påbyggerrelaterte produkter, og de har hele to 24-timers vaktbiler som stadig er på oppdrag. Det er i dag 11 ansatte i Transrep og dette har, på lik linje med både omsetning og resultat, holdt seg stabilt de senere år.

ARKA Rogaland

Ømi AS skiftet i 2016 navn til ARKA Rogaland AS. Selskapet har vært en av Norges største leverandører av lastebilkraner til sluttbruker i Norge de senere år, og år 2015 var intet unntak.

I løpet av året leverte Arka Rogaland AS på produksjonssiden kranbiler, krokløft på-bygg og hydraulikk til semidumper. Zetterberg sine produkter ble levert i like stor skala til Region 3 i 2015 som 2014, og i tillegg noen leveranser til andre kunder som ikke kjører Volvo.

På personalsiden bygger vi opp en solid stamme montører og mekanikere som tar over etter de som har gått av med pensjon. Det er til sammen 12 ansatte i bedriften. Arka Rogaland AS har sterke merkenavn som Effer, Multilift, Zepro, Zetterbergs og H-Modul i sin portefølje. Dette gjør dem i stand til å imøtekomme de fleste krav fra kunder i så å si alle bransjer.

I 2016 flyttet Arka Rogaland AS inn i et helt nytt og topp moderne påbygger-anlegg på Orstad nær Trucknor Rogaland AS. Bygget er på over 1 100 m2, og har 5 gjennomgående løp på 25 m.

PÅBYGG

Strømberg Gruppen sin satsning på påbyggervirksomhet ble ytterligere forsterket ved oppkjøpet av 50% av aksjene i påbyggerselskapet Nor Slep AS i Sandefjord. Strømberg Gruppen innehar med dette den største påbyggersammenslutningen i landet. Påbyggerdivisjonen i Strømberg Gruppen består i dag av 5 firma, ARKA, Nor Slep, Rolands, Transrep og ARKA Rogaland.
Vår forretningsidé er salg av kvalitetspåbygg til transportmarkedet gjennom egenproduksjon og import, der vi skal være en ledende produsent og leverandør av tidsriktige produkter som oppfyller våre kunders strenge krav til HMS, driftsstabilitet, praktisk bruk og design.

Gjennom selskapenes ulikhet og unikhet er vi i stand til å tilby komplette løsninger. Vi representerer et stort antall europeiske kvalitetsprodusenter som samlet leverer det meste av utstyr som kan monteres på rullende materiell.

Gruppen har stor fokus på felles design for best mulig utnyttelse av vår produksjonskapasitet. Vi har i dag tilgang på totalt 7 500 kvm produksjonslokale i Norge, med totalt 20 byggeplasser og en mulighet til å produsere 350 påbygg pr. år. Vår maskinpark og konstruksjonsavdeling gjør at vi har utstrakt egenproduksjon, noe som gir en sømløs produksjonsflyt og gode leveringstider. Alle våre firma har mulighet for kapasitetsøkning ved behov, og vi skal til enhver tid kunne dekke våre kunders behov for produkter.

Gruppen har stort fokus på service og ettermarked for vi vet at våre kunder forventer høy driftssikkerhet og rask levering. Vi har derfor et godt utbygget servicenettverk over hele Norge, og flere av våre selskap tilbyr både 24- timers vakttelefoner og egne reise-team.

Vi har lang historie innen norsk påbyggervirksomhet og kvalitet. Tradisjon og håndverk er viktig for oss å ivareta, eller som vi sier; vi var her i går, vi er her i dag, og vi lover vi skal være her i morgen.


Arka AS

Arka AS opplevde en stabil omsetning i 2015. Generelt var markedet for 2015 relativt stabilt med bra ordretilgang for kran og krok. Vi ser også vekst i distribusjonssegmentet trolig dels som følge av svak kronekurs, men også basert på gode produkter med lang levetid og høy kvalitet. Det er gledelig at vi har en stor portefølje av trofaste kunder innenfor alle segmenter, som repeterende anskaffer seg produkter fra oss.

Arka AS har hatt en stabil arbeidstokk i 2015 på 50 fast ansatte, noe det også forventes å ha i 2016. Det er positivt at vi nå klarer å rekruttere unge mennesker til produksjonen og langt de fleste har ønske om å ta fagbrev. Også i 2015 gjennomførte vi vårt lærlingeprogram, og vi er godkjent som lærlingebedrift gjennom NHO. Dette arbeidet videreføres i 2016.
Arka AS har stort fokus på HMS, og har ikke hatt noen alvorlige skader i 2015. Arbeidet er målrettet med god opplæring på maskiner, sikker bruk av verktøy og verneutstyr.

Produksjonsutnyttelsen antas å være på ca. 90 %, og det produseres både skap og mekaniske påbygg samtidig. Vi leverte i 2015 ca. 200 nye påbygg hovedsakelig innenfor Vestlandet, men også over det ganske land gjennom samarbeid med Nordic Last og Buss AS samt en ny partner på service i Midt-Norge; KIS Nord.

Vårt ettermarked bestod av 10 motiverte medarbeidere som gjennomførte alle typer reparasjoner. De har tilgang til 7 løp som i stor grad har vært i produksjon. Ettermarkedet har en produktivitet på ca. 93 %, og tilgangen på arbeid er stabil.

Norslep AS

Juni 2015 kjøpte Arka AS 50 % av aksjene i selskapet Nor Slep AS, som er lokalisert i Sandefjord og har 22 ansatte. Selskapet driver med kjøp, salg, import og eksport i tillegg til utvikling og produksjon av tilhengere og lastbærere til tungbilsektoren i Norge og i Sverige via Nor Slep Svenska AB.

Nor Slep AS har i dag hovedfokus på anleggsmarkedet med tipp/dumper og maskinhengere samt krokløsninger, og er markedsledende i dette segmentet.

Merkevarer som inngår i produktporteføljen er: Nor Slep, Gullkant, Megadrive, Damm, Trio, Langendorf, Fliegl, HS Penta, Feber, Rojo og KH-Kipper.

Selskapets mål er langsiktig forvaltning av merkevarene og selskapets profil i markedene. Gode produkter og høy grad av service og pålitelighet ovenfor kundene er noen av de viktigste parameterne.

Nor Slep AS har opplevd en omsetningsøkning i 2015. Markedet har vært generelt godt, samtidig som Nor Slep sine tekniske løsninger etterspørres av kunder.

Vi jobber målrettet for å øke omsetningen av standard produkter. Dette er en langsiktig prosess som blant annet omfatter gjennomgang av tekniske spesifikasjoner for å optimalisere produktet opp mot markedskravene, men samtidig sikre en økonomisk forsvarlig produksjon.

Rolands AS

Arka AS eier 75 % av Rolands AS, som er lokalisert i Kristiansand. Rolands AS tilbyr serieproduksjon av påbygg, men først og fremst skreddersøm for optimal løsning og tilpasning til den enkelte lastebil. I tillegg tilbys service og reparasjon av påbygg, kransertifisering, vedlikehold og reparasjoner av brøyteutstyr. Bedriften er miljøsertifisert, noe som preger både bedriften og de ansattes holdninger. Rolands har en lang og stolt historie som påbygger virksomhet
I 2015 hadde vi en sterk omsetningsvekst på over 50 % i forhold til fjoråret, fra 20 mill. kr i 2014 til 30 mill. kr i 2015.

Det nye produksjonsplanleggingsverktøyet som ble implementert i 2015 har vært med å optimalisere driften og bidratt til å øke ettermarkedet. Vi ser at ettermarkedet har en viktig betydning for vår bedrift. Det fungerer etter «bondeprinsippet», som betyr at ettermarkedet tilpasses årstiden.

Rolands har en lang og stolt historie som lastebil påbygger. Kjell Tore Roland og Tor Øyvind Roland er henholdsvis andre og tredje generasjon aktive eier av bedriften, og sitter i dag, sammen med Kjetil Dale, på en eierpost på 25 % av aksjene.
Selv om markedet naturlig nok svinger i tråd med konjunkturer, har vi alltid hatt fokus på nøktern drift. Det har bidratt til en solid økonomi, og at vi har hatt en jevn og god utvikling gjennom alle år. Vi har oppnådd ærestittelen «Gasellebedrift» som følge av veksten.Rolands har en stabil arbeidskraft med 11 ansatte, og leverte et jevnt antall påbygg og årskontroller i 2015.

Transrep AS

Arka AS eier 50 % av Transrep AS som er Arka AS sin avdeling i Oslo. Forretningslokalene i Haraldrudveien, som eies av Rasmussen Eiendom AS, har vært Transrep sin base siden selskapet ble stiftet i 2002. Transrep sitt hovedvirksomhetsområde er service og reparasjoner av kjølemaskiner og påbyggerrelaterte produkter, og de har hele to 24-timers vaktbiler som stadig er på oppdrag. Det er i dag 11 ansatte i Transrep og dette har, på lik linje med både omsetning og resultat, holdt seg stabilt de senere år.

ARKA Rogaland

Ømi AS skiftet i 2016 navn til ARKA Rogaland AS. Selskapet har vært en av Norges største leverandører av lastebilkraner til sluttbruker i Norge de senere år, og år 2015 var intet unntak.

I løpet av året leverte Arka Rogaland AS på produksjonssiden kranbiler, krokløft på-bygg og hydraulikk til semidumper. Zetterberg sine produkter ble levert i like stor skala til Region 3 i 2015 som 2014, og i tillegg noen leveranser til andre kunder som ikke kjører Volvo.

På personalsiden bygger vi opp en solid stamme montører og mekanikere som tar over etter de som har gått av med pensjon. Det er til sammen 12 ansatte i bedriften. Arka Rogaland AS har sterke merkenavn som Effer, Multilift, Zepro, Zetterbergs og H-Modul i sin portefølje. Dette gjør dem i stand til å imøtekomme de fleste krav fra kunder i så å si alle bransjer.

I 2016 flyttet Arka Rogaland AS inn i et helt nytt og topp moderne påbygger-anlegg på Orstad nær Trucknor Rogaland AS. Bygget er på over 1 100 m2, og har 5 gjennomgående løp på 25 m.