You are currently viewing Øyrane 10, Førde

Øyrane 10, Førde

Bildet over viser Volvo-anlegget i Førde, der Trucknor Førde AS har sin drift. Anlegget er nyoppusset og både fasaden, administrasjonen og kundemottaket har blitt oppgradert og modernisert slik at det fremstår som moderne, velholdt og tidsriktig. Verkstedsdelen av bygningen er også modernisert og matcher nye Volvo-anlegg med gjennomgående løp som er tilrettelagt for effektiv og god drift.

Utearealet i bakkant av anlegget er utvidet gjennom oppkjøp av tilleggsareal og ny tomt knyttet til eiendommen. Dette gjør parkeringsarealet og manøvreringsarealet bedre, romsligere og tryggere for både kunder og ansatte.