Ombygging av Raglamyrveien 32 i Haugesund

Bygget i Raglamyrveien 32 er på 2 200 m². Trucknor Haugesund AS flyttet inn i bygget da det stod ferdig ved nyttår 2007. Siden den gang har Trucknor Haugesund hatt en jevn og fin vekst og behovet for utvidelse av garderobe- og kantinefasilitetene har meldt seg. Det er nå bygget et gjennomgående ADR-løp for å kunne imøtekomme kundenes behov for hydraulikk- og påbyggertjenester. Oppstart 2014, ferdigstillelse mars 2015.