You are currently viewing Ny Mørtelfabrikk på Lunde

Ny Mørtelfabrikk på Lunde

Det er planlagt en ny og moderne mørtelfabrikk på sandtaket på Lunde i Nome kommune i Telemark. Mørtelfabrikken er tegnet av OG Arkitekter og vil være på 3 480 m². Dette prosjektet har beregnet byggestart i løpet av 2017 og er ikke forventet ferdigstilt før sommeren 2018. Tomten er allerede opparbeidet og alle formaliteter og tillatelser er innvilget. Dette er et stort og avansert prosjekt som det vil ta tid å ferdigstille og kostnadsrammen for prosjektet er satt til 70 millioner.