You are currently viewing Møllevegen 4

Møllevegen 4

Bildet viser Volvo-anlegget som er bygget på Orstad i Klepp kommune utenfor Stavanger. Trucknor Rogaland AS flyttet inn i det hypermoderne Volvo-anlegget på hele 6 300 m² 27. september 2013. Byggingen av det enorme anlegget med hele 14 gjennomgående løp tok ett år og ble påbegynt i august 2012.

Dette anlegget har helt lik utforming som det anlegget som er på Eikås utenfor Bergen.