You are currently viewing Liavegen 2

Liavegen 2

Bygget i Liavegen 2 ble i 2006 kjøpt opp sammen med byggene i Hjortlandsvegen 1. Disse byggene er tidligere blitt benyttet av BIR, men er nå omgjort til kontorbygg og lager.