Last og buss

Trucknor er, med sine 36 verksteds- og service punkt, Nordens nest største Volvo-forhandler for lastebiler og busser.

Gjennom Trucknor AS og Nordic Last og Buss AS driver Strømberg Gruppen forhandlervirksomhet innen salg og service av varebiler, lastebiler og busser i to av landets fem regioner. Strømberg Gruppen er også landets største Volvo- og Renaultforhandler (ca. 32 %). Antall servicepunkt er godt utbygd i hele forhandlervirksomheten, og med dyktige medarbeidere som yter kundene god service, er målet kontinuerlig utvikling av virksomheten og videreutvikling av allerede gode kunderelasjoner. Nordic Last og Buss AS består av femten verkstedsanlegg fra Nordland til Nordkapp. Nordic er organisatorisk delt opp i to områder: Distrikt Sør og Distrikt Nord, med hver sin daglige leder. Samarbeidet mellom Trucknor og Nordic på salg av komplettbiler og verkstedsdrift  har allerede gitt gode resultater. Vi ser for oss et meget nært samarbeid som skal gi oss en positiv utvikling. Samtidig er vi avhengige av lokal styring og ledelse for å opprettholde nærhet til kundene.

Trucknor AS

Trucknor AS eier totalt ti Trucknor-selskap. Selskapene er geografi sk lokalisert langs kysten, fra Stryn til Arendal, og består av hele 18 verkstedsanlegg. Det er totalt 307 ansatte i Trucknorselskapene, som samlet omsatte for 1108.9 millioner i 2018. I Norge endte totalmarkedet for lastebiler større enn 16 tonn på 4 820 biler i 2018 – dette er enoppgang fra 2017. Trucknorområdet presterte også meget godt i 2018 tilknyttet markedsandeler for salg av lastebiler.

Tungvekter på topp

I 2018 ble Trucknor markedsvinner i vektklassen større enn 16 tonn, med registrering av 439 Volvo lastebiler – noe som utgjorde en markedsandel på 37,5 %. Volvo sitt samlede resultat i samme vektklasse ble 36,4 %. I 2018 ble det levert 53 Renault vare- og lastebiler, samt 12 minibusser. Dette er i henhold til målsettingen for året. I 2019 er totalmarkedet for Trucknor-området forventet å være noenlunde det samme som i 2018. Ordrereserven til Trucknor er ved inngangen til 2019 meget god grunnet et godt salg i siste del av 2018.

Buss

Totalmarkedet i salgsområdet til Trucknor og Nordic Last og Buss ble for året 287 busser, hvorav 57 Volvo-busser. Dette ga en markedsandel på 20 %. I tillegg ble det solgt 12 Renault minibusser. Ordreinngangen for 2019 har vært meget god. Vi har en ordrereserve for 2019 på i alt 501 busser i et totalmarked antatt å være ca. 650 busser.

Nordic Last og Buss AS

Trucknor AS kjøpte 100 % av aksjene i selskapet Nordic Last og Buss AS i oktober 2015. Nordic Last og Buss AS ble etablert i 1984 med sete i Svolvær, og har siden den gang gjort flere oppkjøp. Selskapet er en av Norges ledende forhandlere av Volvo og Renault lastebiler og busser.

Vi har levert 138 nye lastebiler og 12 busser, og det er nå registrert 162 lastebiler i Nord-Norge. Det er videresolgt 61 brukte biler, noe som gir en samlet markedsandel på 40 %. Dette er svært tilfredsstillende tall. Salgsteamet vårt består av rutinerte selgere som gjør en god innsats for å lykkes sammen. I kundeundersøkelsene vi har gjennomført har vi også et av landets beste resultater. Vi får stadig fl ere fornøyde kunder og vi vil fortsette å legge vekt på gode totalløsninger i tiden som kommer. Volvo er Nordic Last og Buss AS Salgsavdelingen i Nordic Last og Buss AS har i 2018 fortsatt veksten fra 2017 og blitt markedsledende i Nord-Norge. Strømberg Gruppen — Last og Buss den leverandøren som er kommet med mest innovative og fremtidsrettede løsninger – dette gir kundene gode opplevelser. Høsten 2018 ble det gjennomført en stor kartlegging av totalmarkedet. Dette forventer vi skal gi oss godt grunnlag for vekst i 2019-2020. Bruktbilene selges i størst mulig grad innenlands, mens noe selges på eksport t l utlandet. Fordelingen mellom eksport og innenlands salg er tilnærmet likt.Vi avslutter 2018 med en ordrereserve på 80 biler, og gleder oss til å sette vårt preg på markedet også i 2019.