You are currently viewing Kanalveien 11

Kanalveien 11

Bildet viser det nye hovedkontoret til Strømberg Gruppen i Kanalveien 11. Bygget ble offisielt åpnet av kunstneren Frans Widerberg 1. november 2013 og har etter kunstnerens samtykke, fått navnet Widerberg Bygget. Det 8 600 m² store bygget har fått mye omtale for sin fasade og arkitektoniske utforming i både fagpresse og lokal presse.

Det er tegnet av arkitekt Ulf Røstøen ved OG Arkitekter som også er leietagere i bygget.