You are currently viewing Industriveien 11

Industriveien 11

Bygget i Industriveien 11 i Kolskogen industriområde i Os kommune ble oppført i 1978. ARKA Andr. Rasmussen Karosserifabrikk AS flyttet dermed inn i større og mer moderne administrasjons- og produksjonslokaler og avsluttet en epoke på 66 år i Bergen.

Bygget ble utvidet fra 4000 m² til 5500 m² i 1987 og til 6500 m² i 2004. Dette året ble både tomten og omgivelsene vesentlig endret som følge av bygging av tilkomstvei til ny trasè for RV 39 like nordøst for eiendommen.