Ombygging av Heiane 4 på Nyborg i Bergen

Bygget, som opprinnelig er reist i 1969, er på 5 000 m², og har helt siden det ble bygget huset forhandler og verksted for Volvo lastebiler og busser.

Ombygging for Statens Vegvesen startet 1. november 2014 og skal være ferdigstilt september 2015. Bygget vil da være modernisert og bygget om for 30 millioner kroner. Leietaker er Statens Vegvesen og den nye trafikkstasjonen blir prototypen på hvordan fremtidens trafikkstasjoner i Norge skal fungere og se ut. Det vil være om lag 90 ansatte på anlegget når det står ferdig.

heiane4-2