You are currently viewing Heiane 4B

Heiane 4B

Bygget i Heiane 4B er et bygg med særpreg og ble offisielt åpnet i januar 2008. Dette er et utleiebygg på ca. 8.300 m² som er fullt utleid til Skeidar, Helse Bergen og Handelsbanken.