You are currently viewing Haraldsrudveien 22

Haraldsrudveien 22

Bygget i Haraldrudveien 22 ble påbegynt i 1996 med innflytting våren 1997 av ARKAs daværende Oslo-avdeling for salg og verkstedsdrift. Dette skjedde etter oppfordring fra flere kunder på Østlandet.

Bygget er senere utvidet med et kundemottak, og dagens utleieareal er ca. 1600 m². For å kunne utnytte verkstedslokalene optimalt i forhold til det store lokale markedet, tok ARKA i 2002 initiativ til et felles selskap med to andre påbyggere, Transrep AS.

Dette selskapet leier i dag størstedelen av bygget og driver med service og reparasjoner av lastebilpåbygg.