You are currently viewing Fjøsangerveien 70A

Fjøsangerveien 70A

Bygget i Fjøsangerveien 70 A ble oppført i 1936. Bygget har i ettertid vært gjennom flere ombygninger og moderniseringer frem til i dag, siste gangen i 2004. Litt av den opprinnelige stilen er imidlertid blitt tatt vare på og byggene i 70 A og 68 fremstår i dag som en helhet i fasaderekken mot Fjøsangerveien.