You are currently viewing Fjøsangerveien 68

Fjøsangerveien 68

Bygget i Fjøsangerveien 68 i Bergen stod med sine 13.000 m² ferdig i 2004 og drives av Fjøsangerveien 68 AS, et datterselskap av Rasmussen Eiendom AS. Bygget ble muliggjort av at reperbanen på østsiden av veien brant ned og frigjorde nødvendig areal som ble kjøpt i tillegg til eget tomteareal.

Bygget styres etter de nyeste prinsipper fra en sentral dataenhet for varme, ventilasjon etc.