FINANS

Selskapet Advanced Asset Management AS har som hovedoppgave å gjennomføre konsernets likvide investeringer. Selskapet har de siste årene hatt begrenset aktivitet, og har ikke handlet aksjer eller verdipapirer i særlig grad. Utviklingen i 2015 var positiv for selskapet. Spesielt selskapets aksjefond ga god uttelling.

Etter at det i 2014 ble etablert og tatt i bruk et nytt mandat, har administrasjonen i større grad hatt fullmakt til å gjøre endringer i porteføljen både hva gjelder type verdipapir og geografisk spredning på verdipapirene selskapet er eksponert mot. Selskapet har derfor i store deler av 2015 fungert som en «bank» internt i konsernet ved behov.

Grunnfilosofien til Advanced Asset Management AS står fortsatt fast gjennom å investere i verdipapirer som er relativt konservative, likvide og med begrenset risiko. Målsettingen er å oppnå høyere positiv avkastning enn relevante sammenlignbare porteføljer/benchmarks.

Selskapet skal investere konsernets «overskuddskapital», og vil bli tilført et årlig beløp som ny egenkapital.
Selskapet samarbeider med Vizir om utforming av porteføljen. Videre har selskapet knyttet til seg eksterne aktører som Optimum for håndtering av deler av porteføljen.

FINANS

Selskapet Advanced Asset Management AS har som hovedoppgave å gjennomføre konsernets likvide investeringer. Selskapet har de siste årene hatt begrenset aktivitet, og har ikke handlet aksjer eller verdipapirer i særlig grad. Utviklingen i 2015 var positiv for selskapet. Spesielt selskapets aksjefond ga god uttelling.

Etter at det i 2014 ble etablert og tatt i bruk et nytt mandat, har administrasjonen i større grad hatt fullmakt til å gjøre endringer i porteføljen både hva gjelder type verdipapir og geografisk spredning på verdipapirene selskapet er eksponert mot. Selskapet har derfor i store deler av 2015 fungert som en «bank» internt i konsernet ved behov.

Grunnfilosofien til Advanced Asset Management AS står fortsatt fast gjennom å investere i verdipapirer som er relativt konservative, likvide og med begrenset risiko. Målsettingen er å oppnå høyere positiv avkastning enn relevante sammenlignbare porteføljer/benchmarks.

Selskapet skal investere konsernets «overskuddskapital», og vil bli tilført et årlig beløp som ny egenkapital.
Selskapet samarbeider med Vizir om utforming av porteføljen. Videre har selskapet knyttet til seg eksterne aktører som Optimum for håndtering av deler av porteføljen.