Eiendom er et viktig satsingsområde for Strømberg Gruppen, og det har hatt en god økning i aktiviteten i 2015. Rasmussen Eiendom AS begynner etterhvert å bli en betydelig aktør i markedet med sitt utleieareal på 84 000 m² og sine 51 leietagere. Eiendomsvirksomheten fokuserer på service for leietagerne og setter derfor inn store ressurser på vedlikehold, videreutvikling og utbygging av nye prosjekter.

Vi har tilpasset organisasjonen slik at vi på en effektiv og god måte skal kunne drive våre pågående og framtidige prosjekter videre, samtidig som vi på best mulig måte ivaretar våre leietageres behov. Den bygningstekniske kompetansen vår har vi styrket, og avdelingen for drift- og vedlikehold er utvidet slik at vi besitter den nødvendige kunnskapen som kreves i årene som kommer.

Fornøyde leietagere er et av hovedmålene til eiendomsselskapene, og gjennom å satse på dette ser vi at svært få leietagere går ut av kontrakten etter endt kontraktstid. Dette, sammen med at vi har en stabil utleiegrad på ca. 100 %, forteller oss at vi er på rett vei.

Rasmussen Eiendom AS har hatt en jevn vekst de senere år, som følge av rehabilitering av eldre bygg og oppføring av egne nybygg.

I 2015 ble det ferdigstilt ett byggeprosjekt. Bygget som fikk en total rehabilitering var Heiane 4 i Bergen, som har et samlet utleieareal på 5 000 m² og er 100 % utleid til Statens Vegvesen. Anlegget ble ferdigstilt september 2015.
For 2016/17 er bygg allerede under oppføring. Et bygg på 1 350 m², som er utleid til ARKA Rogaland AS i Klepp, ble 01.06.2016. I tillegg hadde vi oppstart i Kanalveien 7 i Bergen. Bygget som reises i Kanalveien er på ca. 9 800 m², hvorav ca. 7 500 m² er utleid til Siemens AS.

Bygningsmassen består av både nye bygg, gamle bygg, bygg vi har bygget selv og bygg vi har kjøpt, men felles for dem alle er at de er i meget god stand. Godt vedlikeholdte bygg er viktig for oss da det er helt nødvendig for å kunne oppnå vårt mål om mest fornøyde leietagere. Det er også viktig fra et økonomisk ståsted og er en gevinst man får gjennom langsiktige kontrakter med fornøyde leietagere. Dette er en av årsakene til at vi umiddelbart etter kjøp av nye eiendommer, igangsetter omfattende utbedrings- og oppgraderingsarbeid slik at også disse byggene blir moderne og tidsriktige i forhold til hva leietagere i dag forventer og krever til sin drift.

Drift og Eiendomsforvaltning AS har kontroll med vedlikeholdet av eiendommene våre. Fra januar 2016 vil det være 5 ansatte i Drift og Eiendomsforvaltning AS. Selskapet har ansvaret for det daglige vedlikeholdet av Rasmussen Eiendom AS sine eiendommer. I tillegg tilbys drifts- og vedlikeholdstjenester til andre eiendomsselskap.


Rasmussen Eiendom AS består i dag av følgende datterselskap:

Fjøsangerveien 68 AS, Fjøsangerveien 70A AS, Rasmussen Eiendom Åsane AS, Heiane 4 AS, Heiane 4B AS, Sandsliåsen 59 AS, Kanalveien 11 AS, SIAS Eiendom AS, Blakstadheia Næringspark 1 AS og Drift og Eiendomsforvaltning AS.

Bygningsmassen består av både nye bygg, gamle bygg, bygg vi har bygget selv og bygg vi har kjøpt, men felles for dem alle er at de er i meget god stand. Godt vedlikeholdte bygg er viktig for oss da det er helt nødvendig for å kunne oppnå vårt mål om mest fornøyde leietagere. Det er også viktig fra et økonomisk ståsted og er en gevinst man får gjennom langsiktige kontrakter med fornøyde leietagere. Dette er en av årsakene til at vi umiddelbart etter kjøp av nye eiendommer, igangsetter omfattende utbedrings- og oppgraderingsarbeid slik at også disse byggene blir moderne og tidsriktige i forhold til hva leietagere i dag forventer og krever til sin drift.

Drift og Eiendomsforvaltning AS har kontroll med vedlikeholdet av eiendommene våre. Det var pr. nyttår 4 ansatte i Drift og Eiendomsforvaltning AS og selskapet har ansvaret for det daglige vedlikeholdet av Rasmussen Eiendom sine eiendommer. Vi tilbyr også drifts- og vedlikeholdstjenester til andre eiendomsselskap.

Eiendom er et viktig satsingsområde for Strømberg Gruppen, og det har hatt en god økning i aktiviteten i 2015. Rasmussen Eiendom AS begynner etterhvert å bli en betydelig aktør i markedet med sitt utleieareal på 84 000 m² og sine 51 leietagere.
Eiendomsvirksomheten fokuserer på service for leietagerne og setter derfor inn store ressurser på vedlikehold, videreutvikling og utbygging av nye prosjekter.

Vi har tilpasset organisasjonen slik at vi på en effektiv og god måte skal kunne drive våre pågående og framtidige prosjekter videre, samtidig som vi på best mulig måte ivaretar våre leietageres behov.
Den bygningstekniske kompetansen vår har vi styrket, og avdelingen for drift- og vedlikehold er utvidet slik at vi besitter den nødvendige kunnskapen som kreves i årene som kommer.

Fornøyde leietagere er et av hovedmålene til eiendomsselskapene, og gjennom å satse på dette ser vi at svært få leietagere går ut av kontrakten etter endt kontraktstid. Dette, sammen med at vi har en stabil utleiegrad på ca. 100 %, forteller oss at vi er på rett vei.

Rasmussen Eiendom AS har hatt en jevn vekst de senere år, som følge av rehabilitering av eldre bygg og oppføring av egne nybygg.

I 2015 ble det ferdigstilt ett byggeprosjekt. Bygget som fikk en total rehabilitering var Heiane 4 i Bergen, som har et samlet utleieareal på 5 000 m² og er 100 % utleid til Statens Vegvesen. Anlegget ble ferdigstilt september 2015.

For 2016/17 er bygg allerede under oppføring. Et bygg på 1 350 m², som er utleid til ARKA Rogaland AS i Klepp, ble 01.06.2016. I tillegg hadde vi oppstart i Kanalveien 7 i Bergen. Bygget som reises i Kanalveien er på ca. 9 800 m², hvorav ca. 7 500 m² er utleid til Siemens AS.

Bygningsmassen består av både nye bygg, gamle bygg, bygg vi har bygget selv og bygg vi har kjøpt, men felles for dem alle er at de er i meget god stand. Godt vedlikeholdte bygg er viktig for oss da det er helt nødvendig for å kunne oppnå vårt mål om mest fornøyde leietagere. Det er også viktig fra et økonomisk ståsted og er en gevinst man får gjennom langsiktige kontrakter med fornøyde leietagere. Dette er en av årsakene til at vi umiddelbart etter kjøp av nye eiendommer, igangsetter omfattende utbedrings- og oppgraderingsarbeid slik at også disse byggene blir moderne og tidsriktige i forhold til hva leietagere i dag forventer og krever til sin drift.

Drift og Eiendomsforvaltning AS har kontroll med vedlikeholdet av eiendommene våre. Fra januar 2016 vil det være 5 ansatte i Drift og Eiendomsforvaltning AS. Selskapet har ansvaret for det daglige vedlikeholdet av Rasmussen Eiendom AS sine eiendommer. I tillegg tilbys drifts- og vedlikeholdstjenester til andre eiendomsselskap.

Rasmussen Eiendom
Igangsatte prosjekter
Planlagte prosjekter