DETTE ER STRØMBERG GRUPPEN

Strømberg Gruppen organisasjonskart
Konsernet

Strømberg Gruppen er en av Bergens største virksomheter målt etter omsetning. Konsernets kjernevirksomhet består i forhandlervirksomhet og verkstedsdrift for Volvo lastebiler og busser, eiendomsutvikling, produksjon og salg av lastebilpåbygg, transportrelatert utstyr og handelsvarer.

I tillegg kommer investering og shipping. Selskapet har som mål å forbli en ledende forhandler av Volvo lastebiler og busser.

Strømberg Gruppen AS ble stiftet i 1998 og er siden blitt betydelig utvidet gjennom oppkjøp av Volvo-forhandlere og verksteder i tillegg til nyinvesteringer i eiendom, etablering som Renaultforhandler og shippingvirksomhet. I 2015 hadde konsernet en omsetning på 1 385,7 millioner kroner og et overskudd etter skatt på 57,8 millioner kroner mot et overskudd etter skatt på 51,8 millioner kroner i 2014. Resultatene er påvirket av minoritetsinteressene i konsernet og reelt resultat for konsernet er et overskudd på 54 millioner kroner i 2015 mot 53,1 millioner kroner i 2014.

Nøkkelverdier

Forretningsintegritet, ærlighet og pålitelighet står sentralt i Strømberg Gruppens verdier. Vi ønsker å opptre med åpenhet og tillit både internt og eksternt.

Vår firmapolitikk omfatter medarbeidere, kvalitet og miljø. Medarbeiderne er vår viktigste ressurs og vi jobber for en stadig kompetanse- og motivasjonsheving av den enkelte.

Kvalitetspolitikken skal oppnås ved kundeorientering, lederskap, medarbeidernes engasjement og prosessorientering. Helse, miljø og sikkerhet er blant våre grunnverdier og miljøarbeidet skal være gjenstand for en kontinuerlig forbedringsprosess.

I 2009 laget vi en intern bok om normer, verdier og policy i Strømberg Gruppen AS. Siden den gang har vi arbeidet med å implementere disse nøkkelverdiene i virksomheten.

Virksomhetsområdene

Strømberg Gruppen har i hovedsak 6 virksomhetsområder som omfatter påbyggervirksomhet, lastebil og buss forhandlervirksomhet, næringseiendom, shipping, sand og finans.