BUSNOR

Busnor AS driver import, salg og vedlikehold av Van Hool B.V. bybusser.
Busnor skal ivareta busselskapenes behov for bussmateriellet som ikke fi nnes i Volvo sitt produktsortiment. I første rekke tilbys miljøvennlige, kostnadseff ektive høykapasitetsbusser for bruk i større byer. Bussene tilbys som alternativ til bybane og trikk, men også som kapasitetsøkning på ordinære, tungt belastede bybusslinjer.
Miljøvennlige løsninger

Van Hool er en av verdens fremste produsenter av moderne høykapasitetsbusser med ulike miljøvennlige drivlinjer: batterielektrisk, biodiesel hybrid, biogass hybrid, brenselcelle, trolley og IMC (In Motion Charging).

Produktene

Produktene til Van Hool utvikles kontinuerlig, ettersom selskapets ambisjon er å være i fremste rekke for utviklingen av autonome busser. Busnor gikk i 2017 inn en avtale om levering av i alt 58 stk 24-meters toleddede hybridbybusser til Nettbuss AS og Tide Buss AS. Bussene skal tas i bruk i Trondheim fra og med august 2019, og vil betjene stamlinjene i den nye kollektivsatsingen i Trøndelag fylkeskommune i perioden 2019–29.

Kollektivt for fremtiden

Gjennom 2018 har Busnor i samarbeid med Wist Last og Buss AS etablert et spesial- verksted for vedlikehold av de 58 høy-kapasitetsbussene som skal i trafi kk 3. august 2019. Verkstedet består av 4 gjennom- gående verkstedsløp på 32 m. I 2018 har vi gjennomført opplæring av 8 teknikere og karosserimedarbeidere og vi har ansatt en teknisk leder. Busnor AS forventer en økende etterspørsel for disse produktene i årene som kommer, blant annet på bakgrunn av uttalte langsiktige målsetninger om null-utslipp fra sentrale og regionale myndig- heter, samt krav om kostnads- reduksjoner for buss-operatørene. Ettermarkedet for selskapets produkter skal i hovedsak ivaretas av de ulike Trucknor- selskapene, samt andre Volvo Last- og buss forhandlere i områder hvor Trucknor ikke er representert.